Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev I cild .-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 320 s.

 Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /H. Abbaszadə II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 392 s.

 Anar. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Anar.- B.: Lider, 2004. -416 s.

  Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 224 s.

 Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 232 s.

  Arif Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

 Aslan Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006. -320 s.

 Aşıq Şəmşir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Aşıq Şəmşir .-B.: Avrasiya press, 2006.-400 s.

Azərazər Söhrab Tahir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: /Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 272 s.

 Azəroğlu Balaş. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.- 288 s.

 Bayram Tofiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Tofiq Bayram; tər. ed.: Svetlana Bayramova; ön sözün müəl. Şamil Salmanov.- B.: Lider, 2005.- 328s.

 Billuri Həkimə Qurban qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Həkimə Billuri; tərt.ed. və ön sözün müəllifi. Aybəniz Kəngərli.- B.: Şərq-Qərb , 2005.- 224 s. 

 Cabbarzadə Zeynal Əliabbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Zeynal Cabbarzadə; Ön sözün müəllifi R.Rza; Tərtib edəni: İ.Qasımzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 224 s.

 Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Aləmdə səsim var mənim [Mətn]: [tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə; [Ön sözün müəllifi: Vaqif Sultanlı; Buraxılışa məsul: Ə.Güləliyeva; Nəşriyyat red.: Ə.Şükürlü; Tərtibçi rəssam: N.Əliyeva.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 432 s.

 Cəfərzadə Əzizə Məmməd qızı. Eldən-elə[Mətn]: [Tarixi roman] /Əzizə Cəfərzadə;[Buraxılışa məsul. Ə.Güləliyev] Bakı: Şərq-Qərb, 2006.-  384 s.       

 Dilbazi Mirvarid Paşa qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirvarid Dilbazi; red. Vüqar Vüqarlı.- B.: Lider, 2004.- 280 s.

 Elçin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Elçin; ön sözün müəl. V.Bəhmənli.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 424 s.

 Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev I cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 280 s.  

 Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 280 s.

 Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.-  448 s.   

 Əlibəyli Ənvər. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ənvər Əlibəyli; tərtib edəni. Ş.Əlibəyli; ön sözün müəllifi./B. Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -224 s.

 Əylisli Əkrəm Nəcəf oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004. -368 s.

 Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mədinə Gülgün; ön sözün müəllifi. Elçin.- B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

 Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Operalar: Musiqili komediyalar; Satirik hekayələr; Səhnəciklər /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və ön söz. A.Abasov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Felyetonlar: Məqalələr II cild /Üzeyir Hacıbəyli; tərt.ed. və lüğətin müəll. A.Abasov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

 Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Həsənzadə; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 336 s.

 Hidayət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hidayət.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 488 s.

 Xəlil Zeynal.  Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Zeynal Xəlil; Tərt. Zəkiyyə Xəlilova.- B.: Öndər, 2004.- 264 s.  

 Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Nəbi Xəzri I cild.- B.: Lider, 2004. -248 s.

 Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Nəbi Xəzri. II cild.- B.: Lider, 2004.- 264 s.

 İbrahimbəyov Maqsud.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /M. İbrahimbəyov; Tərtib edəni və red. T. Quliyev I cild. B.: Avrasiya press, 2007.- 392 s.

 İbrahimbəyov Maqsud. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimbəyov; tərt. ed. və red. T. Quliyev.- II cild.- B.: Avrasirya Press, 2007.- 240 s.

  İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə. I cild /R.İbrahimbəyov.- I cild.- B.: Avrasiya press, 2006. 312 s.

İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /R.İbrahimbəyov.- II cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 288 s.

 İbrahimov Hüseyn Məhəmmədəli oğlu. Əsrin ondabiri[ Mətn]: Roman /H.İbrahimov; Ön sözün müəllifi. İ.Həbibbəyli B.: Avrasiya Press, 2005.- 384 s.

 İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

 İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /M. İbrahimov; tərt. ed. və ön sözün müəl. V.Yusifli.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005. -432 s.

 İldırım Almas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Almas İldırım; Red.: Cabbarlı Nikpur; Tərtib edəni: Maarif Teymur.- B.: Öndər, 2004.- 160 s. 

 İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. I cild/Q.İlkin; tərt.ed. A.Musayev; ön söz. Ş.Salmanov I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 232 s.

 İlkin Qılman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: II cilddə. II cild/Qılman İlkin II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 408 s.

 Kərim Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn]Ə. Kərim; tərt. və red. P. Əlioğlu.- B.: Lider, 2004.- 336 s.

 Kəsəmənli Nüsrət Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Nüsrət Kəsəmənli; Tərtib edəni: R. Kəsəmənli; Ön sözün müəll.: N. Cəfərov.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 256 s.

 Kürçaylı Əliağa Həsənağa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Kürçaylı; ön sözün müəl. B. Nəbiyev .-B.: Şərq-Qərb, 2004. -400 s.

 Qabil. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qabil; ön sözün müəl. Bəkir Nəbiyev.-B.: Şərq-Qərb, 2004.-248 s.

 Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım Qasımzadə; tərt. ed.; N. Qasımoğlu; ön sözün müəllifi. Y. Qarayev.-B.: Avrasiya Press, 2005. 280 s.

 Qoca Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qoca Fikrət; ön sözün müəllifi. Anar.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 248 s.

 Qul Əli. Qisseyi-Yusif [Mətn ] /Əli Qul; nəşrə haz., lüğət və şərhlərin müəl. E. Əlibəyzadə, Ə. Hüseyni.- B.: Şərq- Qərb, 2005.- 216 s.

 Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.- 320 s.

 Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005. -312 s.

 Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press,  2005. -312 s.

 Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

 Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Məmmədxanlı. B.: Avrasiya Press, 2005.- 416 s.

 Mir Cəlal.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]  /Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

 Muğanna İsa. İdeal [Mətn]: [Roman] /İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.- 536 s.

 Məmməd RahimSeçilmiş əsərləri [Mətn] İki cilddə /Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.-272 s.

 Məmməd RahimSeçilmiş əsərləri [Mətn] İki cilddə /Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.-368 s.

 Nəzmi ƏliSeçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Nəzmi; Tərt. və ön sözün müəll. F.Hüseynov; Red. E. Qasımova.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-544 s.

 Nitqi Həmid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H. Nitqi; Tərt. ed. və ön sözün müəll. S. Nəbioğlu; Red. U. Rəhimoğlu.-B.: Avrasiya  Press, 2005. -152 s.

 Novruz Cabir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Cabir Novruz; Ön sözün müəllifi: Müşfiq Cabiroğlu.-B.: Lider, 2004.-288 s.

 Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [roman] /M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 344 s.

 Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [Roman] /Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə 
B.: Şərq-Qərb, 2005.- 416 s.

 Rəfibəyli Nigar Xudadat qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Nigar Rəfibəyli; Tərtib edəni. Anar; Ön sözün müəll. B.Nəbiyev B.: Şərq-Qərb, 2004.- 392 s.

 Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Süleyman Rəhimov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 288 s.

 Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Süleyman Rəhimov II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.

 Rəhman Sabit. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /S. Rəhman; ön sözün müəll. Y. Qarayev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005.- 312 s.

 Rəhman Sabit. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Sabit Rəhman.-II cild.-B.: Avrasiya Press , 2005.- 328 s.

 Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 256 s.

 Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 328 s.

 Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /S. Rüstəm; Tərtib edəni: A. Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 280 s.

 Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Sabir Rüstəmxanlı; ön sözün müəl. X. R. Ulutürk.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 344 s.

 Rza Xəlil Ulutürk. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /X.R.Ulutürk; tərt.ed. F. Ulutürk; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 Rza Xəlil Ulutürk. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /X.R.Ulutürk; tərt.ed. F.Ulutürk.- II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 248 s.

 Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. I cild  /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu; ön sözüm müəl. Ş.Salmanov.- B.: Öndər, 2005.- 304 s.

 Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. II cild /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Öndər, 2005.- 320 s.

 Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- III cild.- B.: Öndər, 2005.- 255 s.

 Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- IV cild B.: Öndər, 2005.- 336 s.

 Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt. ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- V cild B.: Öndər, 2005.- 264 s.

 Rzaquluzadə Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Rzaquluzadə; [burax. məsul. Ə.Güləliyev]B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

 Sahir Həbib. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Həbib; Tərt. edəni. V.Əliyev; Ön sözün müəllifi. P.Məmmədli.-B.: Lider nəşriyyat, 2005. -192 s.

 Sarıvəlli Osman Abdulla oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Osman Sarıvəlli; ön sözün müəll.: B.Vahabzadə; tərtib edəni və red.: A.Qurbanov / B.: Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.

 Seyidzadə Mir Mehdi Həsən oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. M. Seyidzadə; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.

 Səfərli İslam Əhməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Səfərli; Tərt. edəni. H.Səfərli; Ön sözün müəllifi. V.Yusifli.- B.: Lider nəşriyyat, 2005.- 224 s.

 Səhənd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /Səhənd; [Ön söz: Şəhriyar Məmmədhüseyn].-B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s.

 Səmədoğlu  Yusif. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.Səmədoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2005. 320 s.

 Səmədoğlu Vaqif. Uzaq yaşıl ada [Mətn] /Vaqif Səmədoğlu; Tərtib edəni və redaktoru: Nüşabə Babayeva-Vəkilova.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 264 s.

 Süleymanlı Mövlud. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Süleymanlı.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-480 s.

 Şəhriyar Seyid Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]/Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar; Tərtib edənlər. Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam Qəribov; Ön sözün müəllifi. Bəkir Nəbiyev.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 480 s.

 Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /İsmayıl Şıxlı; tərt.ed. Elçin Şıxlı; ön sözün müəl. İ.Qasımzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /İsmayıl Şıxlı II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 400 s.

 Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (Şeirlər).- B.: "Öndər nəşriyyat", 2004.- 328 s.

 Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (Poemalar).- B.: "Öndər nəşriyyat" 2004.- 320 s.

 Vahid Əliağa. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Vahid; tərt. ed. Q. Məmmədli; R. Quliyev; A. Paşayev; ön sözün müəl. S. Quliyeva.- B.: Lider, 2005..- 472 s.

 Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Vəliyev;tərt. ed. T.Qaraqaya, S. Vəliyeva; red. U. Rəhimoğlu B.:AvrasiyaPress, 2005.-320s.

 Vurğun SəmədSeçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 264 s.

 Vurğun SəmədSeçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 248 s.

 Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 Vurğun Səməd. Əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızış- IV cild: Şərq-Qərb, 2005. -400 s.

 Vurğun Səməd.  Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə: [Məqalələr, məruzələr, nitqlər və oçerklər] /Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- V cild .-B.: Şərq-Qərb, 2005. -384 s.

 Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə; ön sözün müəl. A.Bayramoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 496 s

 Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 568 s

 Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 536 s.

 Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /Zəlimxan Yaqub; [Ön söz: Azər Turan; Burax. məsul. Ə.Güləliyev; Tərt. rəssam. N.Əliyeva] I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə.- Z.Yaqub; burax.məs. Ə.Güləliyev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 Zəka Rəfiq Xəndan. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Rəfiq Zəka Xəndan, tərt. ed. Aydan Xəndan B.: Şərq-Qərb, 2004.- 360 s.