Cəmi:8 kitab

Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Geologiya
Cild:
Nəşriyyat:
Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Geologiya
Cild:
Nəşriyyat:
Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
Geologiya
Cild:
Nəşriyyat:
Nafta-press
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
Geologiya