Cəmi:40 kitab

Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
CК-Пресс
Nəşr yeri:
Москва
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Питер
Nəşr yeri:
Спб.
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Солон-Пресс
Nəşr yeri:
Москва
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Питер
Nəşr yeri:
Санкт-Петербург
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
1
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
2
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
2
Nəşriyyat:
Caşıoğlu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
1
Nəşriyyat:
ТГТУ
Nəşr yeri:
Тамбов
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Компания спутник
Nəşr yeri:
Москва
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
2
Nəşriyyat:
ТГТУ
Nəşr yeri:
Тамбов
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
1
Nəşriyyat:
ТГТУ
Nəşr yeri:
Тамбов
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
CК-Пресс
Nəşr yeri:
Москва
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
1
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
2
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Kompüter elmləri