Cəmi:10 kitab

Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
УлГТУ
Nəşr yeri:
Ульяновск
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Çənlibel
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Azırbaycan Dövlət Nəşriyyatı
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Şərq-Qərb
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Çənlibel
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
Jurnalistika
Cild:
Nəşriyyat:
Çənlibel
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
Jurnalistika