Dünya Milli kitabaxnaları

 1. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası
       http://www.anl.az
 2. ABŞ Konqres Kitabxanası
       http://www.loc.gov
 3. Almaniyanın Bundestaq Kitabxanası
       http://www.bundestag.de
 4. Belarus Prezident Kitabxanası
      http://www.preslib.org.by
 5. Britaniya Kitabxanası
      http://www.bl.uk
 6. Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Respublikası Milli Kitabxanası
      http://www.natlib.uz
 7. Fransa Milli Kitabxanası
      http://www.bnf.fr
 8. Qazaxıstan Respublikası Milli Kitabxanası
      http://www.nlrk.kz
 9. Latviya Milli Kitabxanası
      http://www.lnb.lv
 10. Martinas Majvidas adına Litva Milli Kitabxanası
      http://www.lnb.lt
 11. Rusiya Milli Kitabxanası
      http://www.nlr.ru
 12. Türkiyə Milli Kitabxanası
      http://www.millikutuphane.gov.tr/

 13. Kanada Milli kitabxanası
      http://www.nlc-bnc.ca/

 14. Qırğızıstan Respublikasının Milli kitabxanası

 15.    http://www.nlkr.gov.kg/