Cəmi:11 kitab

Cild:
Nəşriyyat:
Elm və Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Azərbaycan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Maarif
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1968
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Müəllim
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1996
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Maarif
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1987
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Ədəbi Nəşrlər Evi
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Ozan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Баку
Nəşr ili:
1995
Elm sahəsi:
Tibb
Cild:
Nəşriyyat:
Maarif
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1987
Elm sahəsi:
Tibb