Cəmi:266 kitab

Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti Nəşriyyatı
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Ağrıdağ
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Дашкова Д.
Nəşr yeri:
Mocква
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Qanun
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Naşir
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1993
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Zaman
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərbaycan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Prentice-Hall
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Билик
Nəşr yeri:
Баку
Nəşr ili:
1992
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Азернешр
Nəşr yeri:
Баку
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Полиэкс
Nəşr yeri:
Москва
Nəşr ili:
1994
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Баку
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Delo i Servis
Nəşr yeri:
Moskva
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Odlar Yurdu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlar
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1994
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Çaşıoğlu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı Biznes Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Ozan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Gənclik
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Adiloğlu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Diplomat
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1997
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nağıl evi
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlar
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
2
Nəşriyyat:
Azərbaycan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Səda
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Adiloğlu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nağıl evi
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1997
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərbaycan ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1996
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
CA&CC Press
Nəşr yeri:
Стокгольм
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Adiloğlu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı
Nəşr yeri:
İndiqo
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nağıl evi
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Çənlibel
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
1
Nəşriyyat:
Azərbaycan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərbaycan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Zaman
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Səda
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşir
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərbaycan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azpoligraf
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlan
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Mürtəcim
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı Dövlət Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1997
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
2
Nəşriyyat:
Avropa
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Səda
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qərənfil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1997
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Çənlibel
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nasir
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Əbilov,Zeynalov və oğulları
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nasir
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Səda
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı Biznes Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
2
Nəşriyyat:
Azərnışr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
3
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
4
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı Universiteti nəşriyyatı
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Delo i Servis
Nəşr yeri:
Moskva
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Şərq-Qərb
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Maarif
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1992
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya nəşriyyatı
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm Təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Vətən
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
MBM
Nəşr yeri:
BAKI
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Şirvannəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Şərq-Qərb
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti Nəşriyyatı
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Qanun
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Kooperasiya
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2009
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Билик
Nəşr yeri:
Баку
Nəşr ili:
1992
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
CA&CC Press
Nəşr yeri:
Стокгольм
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nağıl evi
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1997
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nurlar
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və təhsil
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bakı Biznes Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Birləşmiş ştatların məlumat agentliyi
Nəşr yeri:
Nəşr ili:
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təfəkkür
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Səda
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2002
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Hüquq
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Azərnəşr
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
BAkı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Maarif
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bilik
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
İqtisad Universiteti
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Qanun
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
2
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
3
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2000
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Hüquq ədəbiyyat
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
1
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
2
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
3
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
4
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təknur
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Təknur
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
5
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
6
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2012
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Çaşıoğlu
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2006
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2005
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1998
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1997
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2011
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Bilik
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2013
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm və həyat
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Elm
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2003
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Sumqayıt
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2007
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2001
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2004
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
1999
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2008
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment
Cild:
Nəşriyyat:
Nəşr yeri:
Bakı
Nəşr ili:
2010
Elm sahəsi:
İqtisadiyyat və menecment